Abonneer Log in

Alle tags

belastingen

Het Zuiden eist een VN-Belastingverdrag
De landen uit het Zuiden willen het zwaartepunt van de mondiale fiscale architectuur van de OESO naar de VN brengen, maar botsen vooralsnog op de westerse landen.
Dries Lesage
april 2024
Illusie van belastingverlaging wordt best opgeborgen
Als we dezelfde sociale bescherming willen behouden, zullen hervormingen nodig zijn. Maar moeten wij ons geen illusie maken dat dit belastingverlagingen zullen zijn.
Jozef Pacolet en Alexandra Fernandes
maart 2024
6. Belastingen ontwijken wordt moeilijker
In het Global Tax Evasion rapport 2023 lezen we twee belangrijke overwinningen in de internationale strijd voor meer fiscale rechtvaardigheid.
Sacha Dierckx
december 2023
5 krachtlijnen voor een eerlijke belastinghervorming
De belastinghervorming van minister Van Peteghem is mislukt. Hopelijk kunnen we na 2024 wel stappen zetten naar een grote en eerlijke belasting'verlichting'.
Mark Michiels
september 2023
Schaf subsidies voor fossiele brandstoffen af
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Er gaat in België niet minder dan 13 miljard euro per jaar naar subsidies en allerhande belastingvoordelen voor fossiele brandstoffen.
Koen Stuyck
juli 2023
opinie
Zes randbemerkingen bij een fiscale hervorming
Wat we best in het achterhoofd houden bij de plannen van Vincent Van Peteghem.
Matthias Somers
mei 2023
Hoe we de personenbelastingen weer progressiever kunnen maken
De toptarieven moeten vandaag opnieuw omhoog, zodat de lage en gemiddelde inkomens netto meer overhouden. Een alternatief voorstel aan minister Van Peteghem.
Bakou Mertens en Arthur Jacobs
april 2023
Trickle down economics: een hardnekkig dogma
Wat bezielde Liz Truss? Waarom hield ze zo halsstarrig vast aan het ideologisch dogma van trickle down economics?
Mattias Vermeiren
november 2022
Wie betaalt de prijs voor het behoud van het belastingparadijs?
De 'historische' deal over een minimumbelasting voor multinationals heeft de internationale ongelijkheid op het vlak van fiscaliteit nog maar eens blootgelegd.
Femmy Thewissen
december 2021
Ook hoge inkomens steunen progressieve belastingen
Zelfs burgers met een hoog inkomen steunen progressieve belastingen, althans bij diegenen die voldoende politieke kennis en interesse hebben.
Dieter Stiers, Marc Hooghe, Silke Goubin en Michael Lewis-Beck
november 2021
Stop het politiek kapitalisme
Na de bankencrisis van 2008 was er een begin van een oplossing. Maar de bal is nooit binnen gekopt.
John Crombez
september 2020
interview
'Belast erfenissen boven 100 miljoen aan 100%'
Grote vermogens vormen een publiek gevaar. We moeten terug naar een systeem met minder ongelijkheid.
Paul De Grauwe
september 2020
Adem inhouden voor een nieuwe fiscaliteit
Laat ons hopen dat deze pandemie de trigger is om eindelijk komaf te maken met onzinnige verwijzingen naar het 'overheidsbeslag'.
André Decoster
mei 2020
Wie wil een hogere erfbelasting?
Voor de pleitbezorgers van erfbelastingen is de oplossing 'simpel': kom met concrete voorstellen en becijferd materiaal.
Toon Van Overbeke
oktober 2019
opinie
Klimaatbeleid nu!
Belasten of subsidiëren? De klimaatuitdaging vraag krachtige actie op meerdere fronten.
Kevin Spiritus
maart 2019
Hoe denken Belgen over belastingen?
Marc Swyngedouw, Koen Abts en Bart Meuleman
november 2015