Abonneer Log in

Alle tags

kapitaal

opinie
Het wiegelied van de collectieve verarming
De huidige inflatie dreigt vooral te zorgen voor een stevige verplaatsing in welvaart van de factor arbeid naar kapitaal.
Hendrik Noten
januari 2023
column
Sherman, we got a problem
(column, niet verschenen in het magazine)
Massadividenden zijn géén vergoeding voor het risico dat ondernemers nemen. Dat is toch een debat waard?
John Crombez
maart 2021
Bijdragen naar draagkracht
Er heerst een soort angstvallige, heilige waas rond het belasten van kapitaal en vermogen. Alsof ons land zou afglijden naar een Sodom en Gomorra aan de Noordzee.
Raf De Weerdt
december 2019