Abonneer Log in

Alle tags

landbouw

column
Hoe centrumpartijen boer, natuur en zichzelf in de voet schieten
(column, niet verschenen in het magazine)
Cd&v heeft het christelijk begrip van rentmeesterschap onherroepelijk in de vuilbak gekieperd.
Dirk Holemans
maart 2024
column
Green Deal is niet de schuldige dat boeren onder druk staan
(column, niet verschenen in het magazine)
Dat er steeds minder boeren zijn, ligt niet aan het klimaatbeleid of strengere milieunormen, maar aan het verdienmodel van de agro-industrie.
Kathleen Van Brempt
januari 2024
Wat het mestactieplan ons leert over het stikstofplan
Het relaas van 25 jaar mestactieplan met slappe maatregelen en onvoldoende resultaat, leert dat we met het stikstofplan best zonder aarzelen door de zure appel bijten.
Jos Ramaekers
september 2022
Help, iemand eet het landbouwland op!
De klimaat- en biodiversiteitscrisis dwingen landbouwers en ruimtelijk planners nu rond de tafel te zitten.
Kathleen Van de Werf en Mieke Nolf
september 2022
column
De overheid moet boeren een toekomst geven
(column, niet verschenen in het magazine)
Een inkrimpende veestapel is quasi onvermijdelijk, maar de protesterende boeren hebben zeker op één punt gelijk: een sociaal bloedbad zou onrechtvaardig zijn.
Maïka De Keyzer
december 2021
column
Verminder de veestapel met 24,8 miljoen eenheden
(column, niet verschenen in het magazine)
Het is onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering in haar klimaatplan het terugdringen van de veestapel zelfs niet heeft overwogen.
John Crombez
november 2021
Met de pachtwet naar een nieuw landbouwmodel
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Als we in Vlaanderen echt een ander landbouwbeleid willen, moeten we ook de pachtwetgeving op die leest schoeien.
Ludwig Vandenhove
oktober 2021
Vooruit naar een ander landbouwmodel
Boeren komen niet meer rond en Vlaanderen kan de milieu- en klimaatimpact niet meer dragen. Hoog tijd voor een socialistische model voor onze landbouw.
Ludwig Vandenhove en Ward Van Hassel
april 2021
column
Op zoek naar de grote boze wolf in de landbouwsector
(column, niet verschenen in het magazine)
Ik besloot, met Cyriel Buysse in het achterhoofd, een voorstelling te maken over het leven van moderne boeren in Vlaanderen.
Martha Balthazar
april 2021
opinie
Ondersteun de agro-ecologische voorhoede
Ons landbouwonderzoek is te eenzijdig gefinancierd door de privésector.
Jeroen Watté
juni 2020