Abonneer Log in

Alle tags

vaccinatie

Naar een vaccinatiestrategie die niemand achterlaat
We moeten precaire groepen maximaal ondersteunen in hun opname van het vaccinatie-aanbod.
David de Vaal en Henk Van Hootegem
juni 2021
Gunnersmentaliteit: voor elkaar - met elkaar
Solidariteit is soms lastig vol te houden, maar het is tegelijk het enige waaraan we ons kunnen optrekken.
Patrick Loobuyck
juni 2021
opinie
De schaduwzijde van Israëls vaccinatiesucces
Terwijl in Israël het openbare leven weer is opgestart, heeft het virus vrij spel in de Palestijnse gebieden.
Johannes Decat
juni 2021