Log in

50 jaar reproductieve rechten: opnieuw onder druk

Het principe van reproductieve rechten werd 50 jaar geleden vastgelegd tijdens de Internationale Conferentie over Mensenrechten in Teheran in 1968. Toch is er vandaag geen land ter wereld waar de reproductieve rechten van alle mensen 100 procent gewaarborgd zijn en komen deze rechten opnieuw onder druk. Kleine maar goed georganiseerde groepen laten duidelijk van zich horen. Ze zouden liever terugkeren naar de tijd waarin vrouwen geen controle hadden over hun lichaam en hun leven.

JARIG EN NODIG, OF VERJAARD EN OVERBODIG?

70 jaar mensenrechten: weinig reden tot vreugde
Nele Verbrugghe en Johan Lievens
50 jaar reproductieve rechten: opnieuw onder druk
Sietske Steneker

KEUZEVRIJHEID

De mate waarin vrouwen en koppels vrij zijn om te beslissen of, wanneer en hoeveel kinderen ze krijgen is van groot belang voor hun welzijn en dat van hun kroost. Maar dit beïnvloedt ook hoeveel kinderen geboren worden, en daarmee de demografische ontwikkeling. Waar mensen de vrijheid hebben om hier zelf over te beslissen, blijken ze meestal voor kleinere gezinnen te kiezen. Waar deze keuzevrijheid beperkt wordt, hebben ze vaker heel grote of heel kleine gezinnen, of blijven ze kinderloos.

In landen met een hoge vruchtbaarheid1 wordt het recht van vrouwen om hun eigen keuzes te maken niet...

Samenleving & Politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 10 (december), pagina 61 tot 65