Log in

70 jaar mensenrechten: weinig reden tot vreugde

Op 10 december 2018 vierden we de zeventigste verjaardag van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM). Een kritische blik op de 'huidige stand van de mensenrechten' leidt evenwel niet enkel tot vreugde en gejuich, ook in Belgiƫ. De beschermingsstandaarden worden verlaagd, de rechterlijke macht in vraag gesteld en de kritische stemmen verdacht gemaakt.

JARIG EN NODIG, OF VERJAARD EN OVERBODIG?

70 jaar mensenrechten: weinig reden tot vreugde
Nele Verbrugghe en Johan Lievens
50 jaar reproductieve rechten: opnieuw onder druk
Sietske Steneker

In antwoord op de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog, en aansluitend bij een traditie van grondrechten die wortels heeft tot diep in de Nieuwe Tijd, werd in 1948 resoluut gekozen voor een model van op mensenrechten gestoelde rechtsstaten. Mensenrechten vormen sindsdien een fundamentele clausule in ons sociaal contract: ons samen leven is gebaseerd op de premisse dat er een beperkte set is van ultieme, fundamentele rechten, die eenieder geniet, en die de overheid niet kan beknotten. Mensenrechten beperken met andere woorden op belangrijke wijze de macht van de staat, die zich net als de burger aan de spelregels moet houden....

Samenleving & Politiek, Jaargang 25, 2018, nr. 10 (december), pagina 55 tot 60