Abonneer Log in

Rood-groene toenadering in Frankrijk?

2021: VERKIEZINGSJAAR IN ONZE BUURLANDEN

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 1 (januari), pagina 68 tot 73

In afwachting van de presidentsverkiezingen van 2022, staan regionale en departementsverkiezingen gepland in juni. Rood en groen zoeken een strategie, tussen lokale krachtsverhoudingen en nationale uitdagingen.

2021: VERKIEZINGSJAAR IN ONZE BUURLANDEN

Waar blijft links in Nederland?
Duco Hellema en Margriet Van Lith
Rood-groene toenadering in Frankrijk?
Frederik Dhondt
De gapende leegte na Merkel in Duitsland
Dieter Berckvens

Door de verrassende doorbraak van Emmanuel Macron in 2017 verwachtten sommigen zich aan een complete herverkaveling van het Franse politieke landschap. Klassiek linkse en rechtse schema's zijn evenwel helemaal nog niet dood. Zowel de blijvende links-rechtsvisie in media en publieke opinie als de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 2020 illustreren dit. De elitaire kaderpartij van de president is fel verdeeld en heeft een zeer zwakke lokale inplanting.((1))Tegelijk kan links enkel verenigd een kans maken om de macht te heroveren.

DONDER EN BLIKSEM: DE NIEUWE KANDIDATUUR VAN JEAN-LUC MÉLENCHON

In 2017 stond – net als in 2002 – geen enkele...

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 1 (januari), pagina 68 tot 73