Abonneer Log in

Alle tags

5 minuten politieke moed

Voer het rijbewijs met punten in
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Het moet toch mogelijk zijn de politieke krachten die een bepaalde groep autolobbyisten steunen te neutraliseren en persistent verkeersonveilig rijgedrag aan banden te leggen?
Dirk Lauwers
augustus 2023
Voer een federale kieskring in
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Het draagvlak bij de bevolking voor een federale kieskring is er al. Nu nog de moed om met die grondstroom mee te gaan.
Kris Deschouwer
augustus 2023
Voer de opkomstplicht op lokaal niveau opnieuw in
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
De opkomstplicht is de garantie voor een hogere opkomst én voor een gelijke(re) opkomst.
Sofie Hennau en Johan Ackaert
augustus 2023
Verlicht de schulden voor lagere inkomenslanden
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
60% van de lagere inkomenslanden heeft een te hoge schuldenlast of een hoog risico daarop.
Femmy Thewissen
augustus 2023
Verbied etnisch profileren in de Wet op het Politieambt
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Door een expliciet verbod op etnisch profileren ligt niet alleen een kans voor onze beleidsmakers om te slagen voor het volgende mensenrechtenexamen van België, maar ook om de kloof te dichten tussen burger en politie.
Naomi Van den Broeck en Tess Heirwegh
augustus 2023
Maak van de Belgische spoorwegen opnieuw één bedrijf
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Reken de besparingen eens uit: minder management, geen interne facturaties en slechts één raad van bestuur.
Günther Blauwens
augustus 2023
Maak van 8 mei opnieuw een feestdag
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Het verzet bestond uit vele strekkingen: socialisten, communisten, liberalen, christenen,… Als dat toen kon voor onze idealen, waarom niet ook vandaag?
Ellen de Soete
augustus 2023
Maak de huisartspraktijk toegankelijk voor iedereen
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Zorg ervoor dat iedereen die op het Belgisch grondgebied verblijft, zich kan inschrijven in een huisartspraktijk.
Jan De Maeseneer en Charlotte Scheerens
augustus 2023
Maak alles herstelbaar
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Alles herstelbaar maken, geldt dan niet enkel voor producten, maar ook voor bouwprojecten en de ecosystemen errond. En indien het niet herstelbaar is, dan mag het niet worden gemaakt, gebouwd, verkocht.
Ingrid Molderez
augustus 2023
Investeer volop in brugfiguren
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Het rendement van brugfiguren is groot: een langdurig, persoonlijk en vruchtbaar antwoord op verscheidene sociale problemen.
Thibault Coigniez
augustus 2023
Investeer meer in ambtenaren en minder in consultants
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Ook op het lokale bestuursniveau dreigt het gevaar voor ‘Government by PowerPoint’ door externe consultants.
Filip De Rynck
augustus 2023
Investeer geen publiek geld in cruisetoerisme
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Cruisetoerisme draagt al enige jaren niet meer substantieel bij aan de economie van de havens met een cruiseterminal, maar hebben wel een steeds negatievere totale footprint.
Jan van der Borg
augustus 2023
Breng alle uitkeringen boven de Europese armoederisicogrens
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Ondanks herhaaldelijke beloftes, over alle partijgrenzen heen, laten de politiek verantwoordelijken het al decennia na om deze belofte waar te maken.
Heidi Degerickx
augustus 2023
Belast de vermogens
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Of een vermogensbelasting al dan niet moet worden ingevoerd, is een politieke vraag. Niettemin zijn er goede redenen om een vermogensbelasting in overweging te nemen.
Arthur Apostel
augustus 2023
Voer een kilometerheffing voor personenwagens in
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Een slimme kilometerheffing zomaar als asociale maatregel bestempelen, is veel te kort door de bocht.
Miguel Vertriest
juli 2023
Voer een energietaxshift door
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
De meest milieuvriendelijke energievorm voor verwarming en transport wordt beleidsmatig nog steeds economisch ontmoedigd ten opzichte van de fossiele vormen.
Dirk Van Evercooren
juli 2023
Voer echt statiegeld in op verpakkingen
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Waarom kiest Vlaanderen voor een digitaal systeem en niet voor het gekende, klassieke statiegeldsysteem dat reeds in 13 andere Europese lidstaten zijn succes heeft bewezen?
Nina Maat
juli 2023
Verlaag de begeleider-kindratio in de kinderopvang
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Er is een ambitieus langetermijninvesteringsplan nodig, waarvan de verlaging van de begeleider-kindratio een onlosmakelijk onderdeel is.
Lutgard Vrints
juli 2023
Verkort de zomervakantie
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Een kortere zomervakantie is een maatregel die zonder veel kosten veel pedagogische winst oplevert, vooral voor zwakkere leerlingen.
Dirk Van Damme
juli 2023
Stop de verrommeling van de open ruimte
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Het Vlaamse beleidsplan waarin de bouwshift werd aangekondigd, is nu vijf jaar na datum nog steeds niet juridisch van kracht.
Tom Coppens
juli 2023
Stop de geldstroom naar nieuwe fossiele infrastructuur
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Het geld op jouw bankrekening wordt nog steeds door je bank gebruikt om te investeren in nieuwe infrastructuur voor fossiele brandstoffen.
Remco Van Hauwermeiren
juli 2023
Schaf subsidies voor fossiele brandstoffen af
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Er gaat in België niet minder dan 13 miljard euro per jaar naar subsidies en allerhande belastingvoordelen voor fossiele brandstoffen.
Koen Stuyck
juli 2023
Schaf het zomeruur af
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
We zijn er ondertussen aan gewend om twee keer per jaar al onze klokken te verzetten, maar dat het een goed idee was om dit systeem in te voeren gelooft ondertussen bijna niemand meer.
Dirk Van Braeckel
juli 2023
Open de economische migratiekanalen
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Een opener arbeidsmigratiebeleid is de sleutel om niet alleen problemen op onze arbeidsmarkt op te lossen, maar ook internationaal te werken aan een meer rechtvaardig migratiebeleid.
Flor Didden
juli 2023
Ondersteun coöperaties als gangmakers van de transitie
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Zal Jo Brouns vijf minuten politieke moed hebben om tegen zijn coalitiepartner N-VA in te gaan om coöperaties opnieuw een plaats in het ondersteuningsdecreet te geven?
Peter Bosmans
juli 2023
Maak ziekenhuiseten gezonder
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Al te vaak worden de maaltijden in een ziekenhuis beschouwd als een kostenplaatje, terwijl nutritie eigenlijk een deel van de therapie moet zijn.
Pieter De Smet
juli 2023
Maak van de luchthaven van Deurne een park
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Een kleine luchthaven in Deurne is onrendabel en een grotere is onleefbaar voor de brede omgeving.
Peter Renard
juli 2023
Maak van 30 km/u het nieuwe normaal
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Bij een aanrijding door een auto met 30 km/u is het overlijdensrisico van voetgangers laag, maar bij 50 km/u stijgt dat met een factor 6.
Cathy Berx
juli 2023
Maak menstruatieproducten gratis
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
6% van de Belgen tussen 12 en 49 jaar heeft het moeilijk met de financiële aankoop van menstruatieproducten.
Hannah Geeraerts
juli 2023
Maak FPIM doorgedreven duurzaam
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Het is hoog tijd dat de financiële arm van de overheid haar mouwen opstroopt en werk maakt van een sociaal rechtvaardige klimaattransitie.
Karel Pype
juli 2023
Maak één combiticket voor alle openbaar vervoer
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Een verplaatsing van Destelbergen naar Koekelberg? Passeer dan maar drie keer langs een andere kassa. De hoofdpijn begint, de auto wenkt aanlokkelijk.
Naomi Cambien
juli 2023
Doof het systeem van salariswagens uit
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Er is politieke én academische consensus om het systeem van salariswagens te laten uitdoven. Toch gebeurt er niets.
Kris Peeters
juli 2023
Bouw de veestapel af
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Een gecoördineerd beleid voor de afbouw van de veestapel is noodzakelijk en dringend. Voor het klimaat, voor het milieu, voor de biodiversiteit en voor onze gezondheid.
Wannes Keulemans
juli 2023
Ban de SUV in woonkernen
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
In afwachting van een Europese Unie die de productie van SUV’s verbiedt of beperkt, kan een lokale overheid SUV-vrije zones creëren in woonkernen.
Eva Van Eenoo
juli 2023