Abonneer Log in

Alle tags

gelijke kansen

column
Eerlijke kansen of gelijke kansen voor de sociaaldemocratie?
(column, niet verschenen in het magazine)
De keuze voor eerlijke kansen, boven gelijke kansen, zet de deur open voor een meritocratische maatschappijvisie die abstractie maakt van structurele ongelijkheden.
Marc Swyngedouw
juni 2024
IQ + inspanning = verdienste?
De meritocratische mythe leidt de aandacht af van de structurele achterstellingsystemen in de samenleving.
Steven Debbaut en Judith Perneel
juni 2022
Gelijke of gemiste kansen?
De spanning tussen het Vlaamse regeerakkoord en het Mechelse model ligt open en bloot.
Els Keytsman en Maarten Huvenne
november 2019
Meer voorschoolse voorzieningen, minder ongelijkheid?
Waarom zijn we met z’n allen gaan geloven dat gelijke kansen zo veel belangrijker zijn dan de klassieke herverdeling en bescherming?
Michel Vandenbroeck
april 2018
De blinde vlek van gelijke onderwijskansen
François Levrau
september 2015
Een vernieuwd gelijkheidsprincipe
Jos Geysels
mei 2014
Samen taalgrenzen verleggen
Pascal Smet
september 2011
Eerste proef in de tienkamp voor gelijke onderwijskansen: de financiering
Frank Vandenbroucke
december 2007
Flexibel hoger onderwijs, flexibele onderwijskansen?
Pieter Lesaffer
juni 2006
Nieuwe denksporen voor een gelijkekansenbeleid in het onderwijs
Kaat Delrue, Patrick Loobuyck, Koen Pelleriaux, Sven Sierens en Mieke Van Houtte
maart 2006
Wat hebben Thomas, Kevin en Mohammed met elkaar te maken?
Patrick Loobuyck
februari 2006
Generatiepact en gender: een moeilijk te verzoenen duo?
Vera Claes en Gitta Vanpeborgh
november 2005
Talige sabotage van Marokkaanse jongens
Jürgen Jaspers
mei 2005
Segregatiepuzzel op de arbeidsmarkt
Claudia Gaspard
mei 2005
Diversiteit aan de universiteit
Meyrem Almaci en Maarten Van Craen
mei 2005
Hoe versterken we de eenzame fietser?
Kathleen Van Brempt
april 2005
De burger versus de ouder
Koen Pelleriaux
april 2005
Gelijke kansen in het onderwijs en het Marshall-Vandenbroucke-plan
Sven Sierens
maart 2005
edito
Opportuniteit voor solidariteit
Dave Sinardet
januari 2005
Gratis, een langetermijnvisie
Renaat Landuyt
december 2004
Het Brussels Nederlandstalig secundair onderwijs: kwaliteit wel, maar...?
Karen François
november 2004
Hoofddoeken...
Christopher Oliha en Naima Charkaoui
mei 2004
De knelpunten in de onderwijsagenda van de volgende Vlaamse regering
Dirk Van Damme
mei 2004
Geen plaats voor feministen in België?
Aagje Ieven
april 2004
Hou op over laaggeschoolden
Luc Vanneste
maart 2004
Het leven zoals het is: onderwijs in Brussel
Geert Selleslach
februari 2004
Wie betaalt wat gratis is?
Geert Mareels
september 2003
Gelijke onderwijskansen in Brussel: de grens van het pragmatisme
Koen Pelleriaux
september 2003
'Iedereen eigenaar' versus 'Duurzaam eigen woningbezit'
Pascal De Decker
april 2003
Gelijkekansenbeleid op internationaal niveau
Stefaan Thijs en Dirk Van der Maelen
oktober 2002
Duurzaam leven
Robert Voorhamme, Kathleen Van Brempt en Magda De Meyer
oktober 2002
Van gelijke kansen naar reële solidariteit
Rob Devos
september 2002
Na het groot onderhoud
Luc Vanneste
september 2002
Kleur bekennen
Bob Van den Broeck
september 2002
De nieuwe kieswet en de vrouwelijke vertegenwoordiging: een maat voor niets?
Vera Claes
september 2002
edito
Schaarse jongeren: wie is jullie wachter?
Koen Raes
mei 2002
Samenleven in diversiteit: naar een evenwaardig burgerschap door meer participatie
Marc Haesendonckx
april 2002
Levensbeschouwing en onderwijs in Vlaanderen
Patrick Loobuyck
maart 2002
Harde lessen
Willi Huyghe
maart 2002
Gelijke kansen in het onderwijs: naar een nieuwe financiering van ons onderwijs
Koen Pelleriaux
maart 2002
Gelijke kansen en cultuur
Stefaan De Ruyck
maart 2002
edito
Nog altijd in de buitenbaan
Luc Vanneste
februari 2002
Patrick, voer ons aan, verlos de maatschappij
Geert Mareels
januari 2002
Meedenken met Patrick Janssens
Willy Coolsaet
januari 2002
De sociaaldemocratie en de 'Seattle-beweging'
Peter Tom Jones
januari 2002
Een rood-groen verhaal is rijker dan het bestrijden van sociale ongelijkheid
Dirk Holemans
december 2001
Socialisme voor de middenklasse?
Patrick Janssens
november 2001
Open brief aan Patrick Janssens, voorzitter sp.a
Jan Blommaert
oktober 2001
Dimensies van minorisering en ongelijkheid in het minderhedenbeleid
Tarik Fraihi
oktober 2001
edito
Mag het iets meer zijn?
Koen Pelleriaux
mei 2001
Gelijke kansen: de vlag en de lading
Stefan Sottiaux en Caroline Gennez
mei 2001
edito
Gelijke kansen
Jan Vermeersch
februari 2001