Abonneer Log in

Alle tags

kinderbijslag

Gevraagd: een fundamentele herziening van het Groeipakket
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Het huidige systeem is gewoon niet geschikt om in crisistijden mensen gericht te ondersteunen, en ook in normale tijden is het niet doelmatig genoeg in de strijd tegen armoede.
Wim Van Lancker
september 2022
column
De les van de Vlaamse kinderbijslag
(column, niet verschenen in het magazine)
De regionalisering van de kinderbijslag bleek de voorbode voor de sociale afbraak. Laten we die naïeve fout niet herhalen in 2024 bij een regionalisering van de sociale zekerheid.
Olivier Pintelon
december 2021
column
Minder kinderbijslag voor de middenklasse?
(column, niet verschenen in het magazine)
Laten we geleidelijk aan de bedragen van de gezinnen met de hoogste inkomens verlagen ten voordele van de gezinnen met de laagste inkomens.
Tijs Laenen
juni 2021
Winnaars en verliezers van de nieuwe kinderbijslag
De grootste groepen winnaars bevinden zich bij de 10% armsten en bij de 20% rijksten.
Julie Vinck en Bea Cantillon
maart 2019
edito
Wat we zelf doen, doen we hetzelfde
De regionalisering van de kinderbijslag en de woonfiscaliteit was een unieke kans om armoede echt aan te pakken.
Wim Vermeersch
maart 2019
De kinderbijslag van de toekomst
Wim Van Lancker
januari 2014
De taal van de slavenstaat
Philippe Diepvents
mei 2013
Kinderarmoede in België en Vlaanderen
Wim Van Lancker
januari 2013
Hervorming kinderbijslagen vergt visie en inzicht
Françoise Vermeersch en Jean-Marie De Baene
december 2012