Abonneer Log in

Alle tags

vluchtelingen

Vluchtelingen die het (niet) verdienen
Het vluchtelingenbeleid in Europa wordt gestroomlijnd volgens etniciteit, godsdienst en geslacht, waarbij er een duidelijke voorkeur is voor witte christelijke niet-mannen.
Sara Cosemans en Pascal Debruyne
april 2022
column
Het is onze plicht om solidair te zijn
(column, niet verschenen in het magazine)
Hoe wanhopig moet je zijn om alles achter te laten? Niet om het geluk te zoeken, maar om het ongeluk te vermijden.
Jaouad Alloul
september 2021
Alternatieven voor het detentiebeleid
De Belgische overheid moet durf tonen om wijzigingen aan te brengen in het huidige detentiebeleid, in navolging van succesvolle voorbeelden in buurlanden.
Marjolein Schepers
april 2020
Nooit meer Bilzen
Een fundamenteel onderdeel van een progressief tegendiscours is het vermenselijken van de andere.
Thijs Verbeurgt
december 2019