Log in

De middenklasse, een vormeloze verzamelterm

Het alomtegenwoordige gebruik van 'de middenklasse' door politici en als zelfidentificatie staat in scherp contrast met het gebrek aan consensus over wie en wat de middenklasse nu juist is. Deze strijdigheid is geen toeval, maar mee een gevolg van het depolitiserend gebruik van dit begrip. Een vormeloze sociale groep, waar politicus en kiezer zich op kan beroepen, verbergt handig strijdige belangen en de nood aan effectieve keuzes in ons politiek proces. Deze focus en het gebruik van 'de middenklasse' schaadt echter een progressieve politiek.

WAAR GAAT GIJ HEEN, MIDDENKLASSE?

Wie is de middenklasse en wat denkt ze?
Koen Abts, Bart Meuleman en Marc Swyngedouw
De valse stabiliteit van de middenklasse in België
Matthias Somers
Magere middenklasse, magere democratie
Lars Vande Keybus
Migrantenondernemers in België: een succesverhaal?
Kevin Van Hove
De precarisering van de creatieve middenklasse
Pascal Gielen
De middenklasse, een vormeloze verzamelterm
Maarten Hermans
De electorale strijd om de middenklasse
Marc Hooghe
Het populisme van een middenklassenrevolutionair
Jean-Marie De Baene
Zonder geëngageerde middenklasse geen ecologische transitie
Dirk Holemans

Als een – linkse of rechtse – regering maatregelen aankondigt, is dat niet zelden in termen van de impact op 'de middenklasse'. Kranten rekenen dan ook netjes uit wat een belastingaanpassing of beleidsmaatregel betekent voor iemand in de middenklasse, vaak impliciet of expliciet inwisselbaar met 'de gemiddelde kiezer', of iemand met een gemiddeld inkomen. In enquêtes en zelfbeschrijvingen is het moeilijk om mensen te vinden die zichzelf niét als deel van 'de middenklasse' bestempelen. Echter, hoe dominant men het vandaag ook gebruikt als sociale categorie, over wie 'de middenklasse' juist is en hoe we dat moeten meten, is er bitter...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 1 (januari), pagina 47 tot 51