Log in

Magere middenklasse, magere democratie

Gezinnen uit de lagere en midden inkomensklassen voelen zich angstig, achtergelaten en hebben grote vragen bij de globalisering. De reden hiervoor is een gebroken sociaal contract: inkomens zijn steeds minder een garantie op een waardig leven, de sociale ladder is kapot en de mazen in het net van de sociale zekerheid worden groter. De sociale en politieke onzekerheid en onrust zijn geen toeval, en de staat van de middenklasse is cruciaal om ze te begrijpen.

WAAR GAAT GIJ HEEN, MIDDENKLASSE?

Wie is de middenklasse en wat denkt ze?
Koen Abts, Bart Meuleman en Marc Swyngedouw
De valse stabiliteit van de middenklasse in België
Matthias Somers
Magere middenklasse, magere democratie
Lars Vande Keybus
Migrantenondernemers in België: een succesverhaal?
Kevin Van Hove
De precarisering van de creatieve middenklasse
Pascal Gielen
De middenklasse, een vormeloze verzamelterm
Maarten Hermans
De electorale strijd om de middenklasse
Marc Hooghe
Het populisme van een middenklassenrevolutionair
Jean-Marie De Baene
Zonder geëngageerde middenklasse geen ecologische transitie
Dirk Holemans

De middenklasse kan op verschillende manieren gedefinieerd worden, maar in dit artikel wordt ze afgebakend op basis van het gezinsinkomen. De OESO – ook wel de denktank van de rijke landen genoemd – hanteert de maatstaf dat een middenklassengezin een inkomen heeft dat tussen drie vierde en het dubbele van het mediaaninkomen ligt. Wanneer in dit artikel over 'de middenklasse' wordt gesproken, bedoelen we dus de klasse van de middeninkomens.

Uit een nog te verschijnen rapport van de OESO1, The struggling middle class: an overview, blijkt dat 61% van de gezinnen in de OESO-landen ingedeeld kan worden bij 'de middenklasse'....

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 1 (januari), pagina 29 tot 33