Log in

Wie is de middenklasse en wat denkt ze?

Over de toestand van de middenklasse wordt almaar vaker een somber beeld geschetst. De middenklasse zou krimpen ten voordele van de boven- en onderkant, en haar relatieve positie zou verslechteren. Zeker in Amerikaanse tijdsdiagnoses doemt het beeld op dat 'de middenklasse' geleidelijk zou verdwijnen en almaar meer begint te lijken op de onderkant. Deze studies wijzen vooral op de toenemende bestaansonzekerheid van de middenklasse. Aan de ene kant stelt de lagere middenklasse de eisen naar beneden bij; aan de andere kant maakt de hogere middenklasse zich niet zozeer zorgen over de eigen financiële toekomst, maar des te meer over de...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 1 (januari), pagina 16 tot 23