Log in

Wie kent het Vlaams buitenlands beleid?

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 3 (maart), pagina 28 tot 33

Vlaanderen voert sinds 1992 een buitenlands beleid op alle domeinen waarvoor het intern bevoegd is. Op 1 juli 2014 werden nieuwe aspecten van economie, arbeidsmarkt, wonen, gezondheid en gezin aan die lijst toegevoegd. Het Vlaams buitenlands beleid omvat stilaan een breed spectrum van domeinen, maar de techniciteit blijft te hoog.

WAT WE ZELF DOEN, DOEN WE BETER

De vergeten groep van langdurig werkzoekenden
Ludo Struyven
Vlaams gezondheidsbeleid lijdt aan conceptitis
Mathias Neelen
Winnaars en verliezers van de nieuwe kinderbijslag
Julie Vinck en Bea Cantillon
De heilige huisjes van Vlaanderen
Kristof Heylen en Diederik Vermeir
Wie kent het Vlaams buitenlands beleid?
David Criekemans

Nog voor de regering-Bourgeois goed en wel gevormd was, werden besparingen aangekondigd. Helaas werden veel rationalisaties doorgevoerd in de Vlaamse publieksdiplomatie. Publieksdiplomatie wil niet alleen het debat aangaan met externe actoren over het gevoerde buitenlands beleid; het wil ook intern met de samenleving een dialoog aangaan over de doelstellingen en hoe die te realiseren. Het lijkt erop dat deze Vlaamse regering publieksdiplomatie in al zijn dimensies nooit echt volledig begreep, en een aantal verworvenheden uit de vorige legislaturen met één pennentrek elimineerde.

Een drietal aspecten kunnen worden aangehaald. Een. De adviesraad internationale vraagstukken, bestaande uit academici en vertegenwoordigers uit het...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 3 (maart), pagina 28 tot 33