Log in

Vlaams gezondheidsbeleid lijdt aan conceptitis

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 3 (maart), pagina 11 tot 16

Van bij de start hebben de Socialistische Mutualiteiten zich zorgen gemaakt over het effect van de zesde staatshervorming op een kwaliteitsvolle, betaalbare, toegankelijke, doelmatige en solidair gefinancierde gezondheidszorg.[1] Is Vlaanderen er de voorbije legislatuur in geslaagd om die zorgen weg te nemen?

WAT WE ZELF DOEN, DOEN WE BETER

De vergeten groep van langdurig werkzoekenden
Ludo Struyven
Vlaams gezondheidsbeleid lijdt aan conceptitis
Mathias Neelen
Winnaars en verliezers van de nieuwe kinderbijslag
Julie Vinck en Bea Cantillon
De heilige huisjes van Vlaanderen
Kristof Heylen en Diederik Vermeir
Wie kent het Vlaams buitenlands beleid?
David Criekemans

Op 1 juli 2014 werd Vlaanderen juridisch bevoegd en verantwoordelijk voor de overgehevelde bevoegdheden inzake gezondheidszorg.[2] Met die bevoegdheidsoverdracht kwam er voor 3 miljard euro aan budget mee. Zo steeg het budget dat op Vlaams niveau naar zorg en gezondheid gaat van 850 miljoen euro tot 3,94 miljard euro (Figuur 1). Op het moment van de bevoegdheidsoverdracht was de wetgeving echter nog niet gewijzigd binnen de deelstaten waardoor een overgangsprotocol met de federale overheid werd gesloten om de continuïteit te verzekeren. Al wat vroeger federaal was werd nog door het RIZIV, de FOD Sociale Zekerheid en de ziekenfondsen uitbetaald; Vlaanderen...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 3 (maart), pagina 11 tot 16