Abonneer Log in

American Capitalism 2.0

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 2 (februari), pagina 61 tot 65

De syndicalisatiegraad in de VS is sinds 1973 tot een vierde teruggevallen. De daling van de vakbondsmacht is er, veel meer dan globalisering of technologische vooruitgang, de eerste en belangrijkste oorzaak van stagnerende lonen en stijgende inkomensongelijkheid.

VAKBONDEN ONDER DRUK

De zaak Bodson: toeval of trend?
Patrick Humblet
De impact van Covid-19 op de vakbeweging
Rafael Lamas
American Capitalism 2.0
Glenn Rayp

AMERICAN CAPITALISM

Bijna 70 jaar geleden schreef John Kenneth Galbraith het eerste van de drie boeken waarmee hij wereldbekend zou worden: American Capitalism.((1)) Hij stelde daarin dat de Amerikaanse economie na de Tweede Wereldoorlog anders functioneerde dan men zich voorstelde én wenste. Toch hoefde men zich daar geen zorgen over te maken, wel integendeel. De naoorlogse marktstructuur werd gekenmerkt door grote economische concerns (big business), concentratie van de productie en bijgevolg imperfecte concurrentie. Imperfecte concurrentie beschouwde men als problematisch want afwijkend van het ideaal van perfecte concurrentie, waarmee de economie ten tijde van onder ander Adam Smith en David...

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 2 (februari), pagina 61 tot 65