Abonneer Log in

De impact van Covid-19 op de vakbeweging

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 2 (februari), pagina 56 tot 60

Tijdens de pandemie komen werknemers er het best vanaf in de landen waar de sociale dialoog heeft gewerkt en waar de vakbonden hebben kunnen onderhandelen over veiligere arbeidsomstandigheden en compensaties voor het inkomensverlies. Tegelijk legde Covid-19 een aantal uitdagingen bloot bij de vakbonden voor de periode na de coronacrisis.

VAKBONDEN ONDER DRUK

De zaak Bodson: toeval of trend?
Patrick Humblet
De impact van Covid-19 op de vakbeweging
Rafael Lamas
American Capitalism 2.0
Glenn Rayp

De gezondheidscrisis heeft op wereldschaal een ongeziene economische en sociale crisis teweeggebracht. De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) spreekt over een impact die overeenstemt met het verlies van 495 miljoen banen (voltijdse equivalenten). De gevolgen voor de inkomsten uit arbeid zijn al even dramatisch. De inkomsten uit arbeid zijn met ruim 10%, of met een bedrag van 3.500 miljard dollar, gedaald. Deze gegevens hebben betrekking op de situatie van eind juni 2020. We kunnen er redelijkerwijze van uitgaan dat de tweede golf van de pandemie, en voor sommige landen zelfs de derde golf, een nog verwoestender impact heeft op de tewerkstelling en...

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 2 (februari), pagina 56 tot 60