Abonneer Log in

Links en Big Tech: vriend of vijand?

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 3 (maart), pagina 63 tot 67

De belangen van Big Tech en die van de linkerzijde zijn intrinsiek onverzoenbaar. Links moet een voorvechter zijn en blijven van de quasi-totale vrijheid van meningsuiting, omdat de krachten der censuur zich uiteindelijk steeds richten tegen een kritische en systeembedreigende linkerzijde.

HET ONLINE POLITIEKE GEVECHT

Het funnelmodel van partijen op Facebook
Jan Steurs
Waarom ik toch niet twijfel aan het nut van factchecken
Vincent Merckx
Hoe wenselijk zijn anticiperende sociale media?
Catherine Van de Heyning
Links en Big Tech: vriend of vijand?
Geeraard Peeters

Begin januari leek er eensgezindheid te bestaan over het verbannen van Donald Trump van Twitter en een hele reeks andere sociale mediakanalen na de bestorming van het Capitool. Dit werd door velen ter linkerzijde op applaus onthaald. Eindelijk keerde de rust weer. Trump was lang niet het eerste slachtoffer, maar wel het belangrijkste. Verregaande 'deplatforming' is al jaren aan de gang op sociale media. Terwijl Donald Trump als het ware langs de hoofdingang wordt buiten gekegeld, worden antifascisten, alternatieve nieuwsmakers, Palestijnse mensenrechtenactivisten en tal van andere onwelkome elementen bij bosjes langs de weinig zichtbare achterdeur van onlineplatformen geweerd.

Dit gaat...

Samenleving & Politiek, Jaargang 28, 2021, nr. 3 (maart), pagina 63 tot 67