Abonneer Log in

Alle tags

arbeidsmarkt

column
Geen modelburger? Dan moet je blijkbaar worden gestraft
(column, niet verschenen in het magazine)
Langstudeerboetes, integratiesteun, gemeenschapsdienst, … Iedereen die geen modeltraject volgt, moet blijkbaar worden gestraft. Is dat wel het juiste antwoord op de opgang van extreemrechts?
Hadjira Hussain Khan
juni 2024
opinie
Tijd voor een nieuw tijdperk van integratieoptimisme
Vandaag doen de (klein)kinderen van migranten het steeds en is de arbeidsmarkt steeds meer afhankelijk van nieuwe immigranten.
Leo Lucassen
mei 2024
column
Strijd tegen discriminatie komt álle werknemers ten goede
(column, niet verschenen in het magazine)
Waarom ABVV nu zondag deelneemt aan de nationale betoging United Against Racism in Brussel.
Caroline Copers
maart 2024
Activering is niet louter het draaien aan één knopje
Om werklozen en niet-beroepsactieven aan de slag te krijgen, wordt al snel gedacht dat financiële prikkels dé oplossing zijn. Ik ga daar niet in mee.
Sarah Vansteenkiste
maart 2024
Groene jobs, goede jobs?
Het debat over een ‘rechtvaardige transitie’ gaat te weinig over arbeid en werknemers. We moeten een betere planeet verbinden met beter werk.
Sacha Dierckx
januari 2024
edito
Werken zonder lasten
Flexi-jobs, lagere patronale bijdragen, loopoptimalisatie, vennootschappen,... Willen we de sociale zekerheid nog wel financieren?
Wim Vermeersch
november 2023
Wie wordt warm van activering?
Zowel disciplinerende als begeleidende activering kunnen op veel bijval rekenen. Maar beide types activering spreken een erg verschillend ideologisch profiel aan.
Bart Meuleman, Arno Van Hootegem, Federica Rossetti en Koen Abts
september 2023
tot slot
Voka gaat op reis
Voka wil mensen overhalen om naar ons land te komen die direct inzetbaar zijn. Zo kennen we ze. Het mag niet te veel kosten en inspanningen voor opleiding moeten beperkt blijven.
Luc Vanneste
september 2023
Proeftuinen voor een arbeidsmarkt op mensenmaat
Als arbeid ook voor de meest kwetsbare groepen een recht is en geen plicht, moet men hen niet dwingen om niet-passende jobs uit te voeren, maar werk op hun maat creëren.
Ides Nicaise
september 2023
Naar een humaan activeringsbeleid
Neen, langdurig werklozen hebben geen 'pijn aan hun goesting'. De meesten dromen van een fijne job, maar stoten op drempels die hun zoektocht naar werk bemoeilijken.
Caro Van der Schueren en Stefanie Ruymen
september 2023
opinie
In Willebroek heeft iedereen recht op arbeid
In de Werkplek in Willebroek maken we mensen enthousiast om opnieuw aan het werk te gaan.
Kathleen De Smedt
september 2023
column
Op zoek naar verloren tijd
(column, niet verschenen in het magazine)
We zitten opgesloten in een kooi van e-mails, task forces en eindeloze vergaderingen, waardoor er minder tijd overblijft voor de taken waarvoor we eigenlijk aangenomen zijn.
Tim Christiaens
mei 2023
tot slot
Delhaize: de getemde leeuw
Het is duidelijk dat hun franchisenemers valse zelfstandigen zijn: ze roepen wel het gevoel op van kruideniers, maar ze mogen niet beslissen wat en waar ze aankopen.
Geert Mareels
mei 2023
opinie
De verdeel-en-heersstrategie van Delhaize
Loonpolitiek is oorlog met andere middelen.
Tim Christiaens
april 2023
Vechten voor uw rechten: ook aan de Schelde
België wijst graag met de vinger naar Qatar, maar vergeet de slachtoffers in zijn eigen achtertuin.
Jan Buelens en Timo Lehaen
december 2022
Gemeenschapsdienst: waarschuwingen uit Nederland
Op 1 januari 2023 voert de Vlaamse regering de verplichte gemeenschapsdienst in. In Nederland leidde het tot systeem van gratis arbeid zonder zicht op een echte baan.
Caro Van der Schueren
december 2022
edito
Werkgeversorganisaties, zet die ploat af!
Zijn de lonen te hoog? Vooraleer die vraag mag worden gesteld, moet er een andere vraag worden gesteld: is de ongelijkheid aanvaardbaar?
Luc Vanneste
november 2022
opinie
SOS uit de kinderopvang
Als vakbondssecretaris kom ik dagelijks op het terrein van de kinderopvang en zie ik steeds meer bandwerk.
Françoise Vermeersch
november 2022
Neen, onze lonen zijn niet te hoog
De laagste lonen draaien op voor de loonsverhogingen van de best betaalde beroepen. Dit is geen houdbaar model.
Matthias Somers
november 2022
Nee, onze lonen zijn niet te hoog
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
De laagste lonen draaien op voor de loonsverhogingen van de best betaalde beroepen. Dit is geen houdbaar model.
Matthias Somers
november 2022
column
Het recht op siësta
(column, niet verschenen in het magazine)
Misschien is luiheid verstandiger dan jezelf doodwerken onder onverdraaglijke temperaturen.
Tim Christiaens
september 2022
column
Economische uitbuiting? De vervuiler betaalt niet
(column, niet verschenen in het magazine)
Laten we economische uitbuiting zien als vervuiling. Als we 3M kunnen laten opdraaien voor de schade die ze veroorzaken, waarom zouden we dat bij Borealis ook niet doen?
Caroline Copers
september 2022
Hervorm de kaduke wet van '96
Het inflatiespook mag een hervorming van de loonwet niet in de weg staan. Want sinds 2008 zijn de reële lonen van Belgische werknemers niet gestegen.
Lars Vande Keybus
juni 2022
Hoera, daar is de arbeidsmarktkrapte!
Een periode van arbeidsschaarste kan een katalysator zijn om de verloning en kwaliteit van knelpuntjobs te verbeteren.
Caro Van der Schueren
mei 2022
opinie
Is er wel een passende job voor iedereen?
Het is een illusie te denken dat werkzoekenden en jobs eenvoudig gematcht kunnen worden.
Caroline Gennez en Jeroen Horemans
maart 2022
opinie
Naar een klimaatneutrale arbeidsmarkt
Gebruik de kracht van ons sociaal overleg bij de klimaattransitie op de arbeidsmarkt.
Anja Vanrobaeys en Jeroen Horemans
december 2021
Waarom uitzendkrachten niet krijgen waar ze recht op hebben
Het grootste probleem is de afdwingbaarheid van hun rechten. De overheid kan en moet meer doen in de strijd tegen 'goedkope wegwerparbeid'.
Kim Bosmans
september 2021
opinie
Waarom bonussen een probleem zijn
De sterke groei in het gebruik van bonussen en prestatieloon in Europa draagt bij tot grotere loonongelijkheid.
Wouter Zwysen
september 2021
De VDAB is niet klaar om haar regisseursrol op te nemen
De Vlaamse regering dwingt de VDAB ertoe om keuzes te maken die de kwaliteit van de dienstverlening in gevaar brengt.
Caro Van der Schueren
september 2021
De donkere kant van nachtwerk
De Wereldgezondheidsorganisatie deelde nachtploegen in als 'waarschijnlijk kankerverwekkend'.
Lode Godderis
september 2021
Investeer in mensen van buitenlandse afkomst
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Bijdragen van mensen van buitenlandse herkomst aan onze economie zijn essentieel. Daarom is de beslissing van Vlaanderen om inburgeringstrajecten betalend te maken onbegrijpelijk.
Astrid De Bruycker en Roeland Gielen
juni 2021
opinie
Inclusie is géén doelgroepen­beleid
Inclusie gaat niet over hen, maar over jij en ik.
Fatima Yassir
januari 2020
Duitse arbeidsmarkt: model of waarschuwing?
Als de nieuwe regeringen in ons land uit Duitsland één echte les mogen trekken is dat het Belgische model navolging verdient.
Bjorn Gens
september 2019
opinie
Het sluipend gif van tijdelijk werk
De opmars van tijdelijk werk vergroot de ongelijkheid en creëert een loondruk op de middeninkomens.
Valeria Pulignano
januari 2019
Minder werklozen, meer armoede
Astrid Thienpont
november 2017
De onvoltooide symfonie
Fons Leroy
november 2017
Pleidooi voor een zevende staatshervorming
Fons Leroy
maart 2017
edito
Nederland gidsland?
Wim Vermeersch
november 2016
Vreugdevol werk maken van gedeelde tijd
Dirk Holemans
april 2015
Vlaams Banenpact zoekt jobs
Jean-Marie De Baene
april 2015
Sociale zekerheid in tijden van robotisering
Bea Cantillon, Linde Buysse en Wim Van Lancker
april 2015
Sociale bescherming in onzekere tijden
Valeria Pulignano en Nadja Doerflinger
april 2015
Morgen iedereen coöperant?
Amanda Latinne
april 2015
Help, de robots komen
Jurgen Masure
april 2015
Diversiteit in de neoliberale arbeidsmarkt
Patrizia Zanoni
april 2015
De Circulaire City-economie
Fons Leroy
april 2015
Arbeid in dienst van de gemeenschap
Bart Verhaeghe
april 2015
edito
Over wegtrekkende ondernemers en stilzittende werkgevers
Jean-Marie De Baene
december 2009
De Vlaamse geeuw
Philippe Diepvents
december 2009
Actief ouder worden na het Generatiepact
Jan Vanthuyne en Tom Bevers
december 2009
interview
'Onze knelpunteconomie vereist andere accenten'
Fons Leroy (gedelegeerd bestuurder VDAB)
september 2009
Arbeidsmigratie binnen en naar de EU
Patrick Loobuyck
september 2009
Opvolgen of vervolgen van werklozen?
Luc Vanneste
november 2008
Ook in 2050 zal er nog textielproductie in België zijn
Filip Misplon
september 2008
Het temmen van de feeks
Philippe Diepvents
september 2008
Tijd voor evenwichtige activering op de arbeidsmarkt
Philippe Diepvents
april 2008
Regionalisering van het arbeidsmarktbeleid: quo vadis? - reactie (2)
Luc Vanneste
maart 2008
Regionalisering van het arbeidsmarktbeleid: quo vadis? - reactie (1)
Jean-Marie De Baene
maart 2008
Regionalisering van het arbeidsmarktbeleid: quo vadis?
Fons Leroy
maart 2008
Het werkgelegenheidsbeleid en het loonoverleg in het federale België
Robert Deschamps
maart 2008
Het is niet 'kifkif' op de arbeidsmarkt
Bilal Benyaich en Dany Neudt
november 2007