Abonneer Log in

Alle tags

sociaal werk

column
Ontlast de hulpverlener: schep orde in de rechtenchaos
(column, niet verschenen in het magazine)
Een maatschappelijk OCMW-medewerker zit vaak urenlang achter de computer om de wet en haar uitzonderingen uit te pluizen, en documenten en formulieren in te vullen. Voor het opbouwen van een vertrouwensband met de cliënt is geen tijd.
Michelle Ginée
juni 2024
Community organising als uitdaging
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Het is cruciaal dat we het verzet organiseren vanuit de echte problemen van mensen, of ze nu in de stad of op het platteland wonen.
Ilse Hackethal
juni 2024
column
Hoe het OCMW verlamd geraakt in haar professionaliteit
(column, niet verschenen in het magazine)
Een maatschappelijk werker moet zoveel verantwoording afleggen aan instanties dat ze soms de weg naar wat eigenlijk nodig is voor een gezin niet meer vindt.
Marjolijn De Wilde
november 2023
column
Hoe de federale overheid de OCMW-werking steeds meer stuurt
(column, niet verschenen in het magazine)
De federale overheid wil meer vat krijgen op de invulling van de algemene OCMW-opdracht. Hoewel nobel, heeft deze keuze twee belangrijke neveneffecten.
Marjolijn De Wilde
mei 2023
column
Misschien moeten we de briefschrijvers heruitvinden
(column, niet verschenen in het magazine)
De gemiddelde maatschappelijk werker schrijft niet graag brieven voor hun cliënten naar officiële instanties. Nochtans is dat het verschil tussen iemand met een moeilijke taak of met opluchting naar huis te sturen.
Marjolijn De Wilde
februari 2023
column
Waarom maatschappelijk werk zo moeilijk is
(column, niet verschenen in het magazine)
Het uitgangspunt dat het wikken en wegen van financiële ondersteuning niet kan samengaan met betrokken maatschappelijk werk, legt een bom onder het OCMW-werk.
Marjolijn De Wilde
maart 2022
edito
Wanneer politici zichzelf tegenkomen
Als er iets fout zit in de 'Vlaamse subsidiecultuur', dan zit het probleem niet bij het middenveld zelf.
Stijn Oosterlynck
mei 2021
Sociaal werk achter gesloten deuren
Veel mensen met nood aan sociale en administratieve ondersteuning staan nu voor gesloten deuren. Hoog tijd voor een meer nabije hulpverlening.
Nele Feryn, Jessica Fraeyman en Sarah Abrahams
mei 2021
De afrekening met een politiserend middenveld
Geen last meer hebben van een politiserend appel op structurele verantwoordelijkheid vanuit het klassieke middenveld, het is een politieke droom sinds de Burgermanifesten.
Pascal Debruyne
mei 2021
column
Sociaal werkers zijn veel te stil
(column, niet verschenen in het magazine)
Nu voor en achter de politieke schermen uitgevochten wordt wie de coronafactuur zal betalen en wie zal moeten besparen, is het dringend tijd om onze krachten te bundelen.
Lieselotte Van Hoecke
maart 2021
Onze amygdala
Een nieuw systeem, de wereld op haar kop. Alstublieft kenners, we snakken ernaar. Teken ons een plan.
Marta Maes
juni 2020
Het virus genaamd solidariteit
De vele burgerinitiatieven en solidariteitsprojecten wijzen op een ongemakkelijke waarheid: de hoge nood aan meer sociale rechtvaardigheid.
Geertje Franssen
mei 2020
Sociaal werk in tijden van corona
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
De sociaalwerkpraktijk wordt door de coronacrisis gebricoleerd tot een ander geheel.
Pascal Debruyne, Jan Naert en Hans Grymonprez
april 2020
Sociaal werk in een politiek van vermarkting
Hans Grymonprez en Pascal Debruyne
september 2017