Abonneer Log in

Alle tags

solidariteit

column
Gemeenschapsdenkers zijn geen solidariteitsdenkers
(column, niet verschenen in het magazine)
We zullen in 2024 zien of er nog genoeg Helden van het Verzet overblijven om de solidariteit te verdedigen.
Eric Corijn
mei 2023
Molenbeek, de sociale roltrap van België
Elke 6 jaar wisselt quasi de volledige bevolking van Molenbeek. Dit betekent dat er continu mensen in slagen om op korte periode de sociale roltrap te beklimmen.
Jef Van Damme
april 2023
edito
Het verhaal van een zevenvinker
Zullen mijn kinderen later nog het belang van de sociale lift naar waarde schatten?
Wim Vermeersch
april 2023
Herstel de sporten van de sociale ladder
Het ideaal van sociale mobiliteit is een toekomstproject dat opnieuw veel prominenter op de agenda zou mogen komen te staan.
Amir Bachrouri
april 2023
De aanval van N-VA op artikel 23
Met deze aanval op het Recht op een Menswaardig Bestaan verlegt N-VA alweer een steen waarmee ze zichzelf ondemocratischer maakt.
Celia Groothedde
april 2023
interview
'We zijn meer dan ooit verbonden, maar minder dan ooit solidair'
20 miljoen extra per jaar voor ontwikkelingssamenwerking dekt zelfs de kosten van de inflatie voor de ngo's niet.
Els Hertogen
november 2022
column
Een winner is anderen schijnbaar niets verschuldigd
(column, niet verschenen in het magazine)
Er is in principe niets mis met het faciliteren van zelfredzaamheid. Maar zoals het woord suggereert, is een verzorgingsstaat gebouwd op een breed gedragen ethiek van mededogen en solidariteit.
Rudi Laermans
november 2022
edito
Solidariteit, ook met het Zuiden
Terwijl de Russische inval de solidariteit in de Europese Unie heeft versterkt, bestaat de kans dat ze de solidariteit met het Zuiden ondergraaft.
Jan Van de Poel
april 2022
Solidariteit is tweerichtingsverkeer
Mensen in armoede worden al te vaak afgedaan als parasieten en er wordt voortdurend geopperd dat ze niets bijdragen. Dat is twee keer fout.
Veerle Stroobants en Mélanie Joseph
maart 2022
column
De veerkracht van de werkvloer
(column, niet verschenen in het magazine)
Ondanks bakken stress en bergen vermoeidheid, blijft de overgrote meerderheid van het personeel doorzetten.
Rudi Laermans
januari 2022
column
Het Rijk van het Wij
(column, niet verschenen in het magazine)
In het Rijk van de Vrijheid zijn we samen vrij. Daarom kondig ik dus met volle overtuiging het Rijk van het Wij aan.
Joke Quintens
november 2021
Gunnersmentaliteit: voor elkaar - met elkaar
Solidariteit is soms lastig vol te houden, maar het is tegelijk het enige waaraan we ons kunnen optrekken.
Patrick Loobuyck
juni 2021
Grenzeloze solidariteit is het enige antwoord
Terwijl landen in het Noorden de zware machines bovenhalen, staan die van het Zuiden te scheppen met de handen.
Els Hertogen
juni 2020
Een nieuwe lente, een nieuw economisch geluid
De neoklassiek economische doctrine heeft haar beste tijd gehad. Het is hoog tijd voor verfrissende en hoopvolle alternatieven.
Nathalie Vallet
juni 2020
Het virus genaamd solidariteit
De vele burgerinitiatieven en solidariteitsprojecten wijzen op een ongemakkelijke waarheid: de hoge nood aan meer sociale rechtvaardigheid.
Geertje Franssen
mei 2020
Een vaccin tegen ongelijkheid
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Het basisinkomen kan het vlaggenschip zijn van ons streven naar meer vrijheid en gelijkheid, de bestaansreden van progressieve politiek.
Kristof Calvo
april 2020
Is er nog ruimte voor internationale solidariteit?
Globale solidariteit hoeft niet per se in tegenspraak te zijn met de bestaande systemen van sociale bescherming uitgebouwd op het niveau van de natiestaat.
Bart Criel, Willem Van de Put en Kristof Decoster
december 2019
Zelfstandigen krijgen (te) veel waar voor hun geld
Het probleem is dat solidariteit tussen de minder goed verdienende zelfstandigen en de grootverdieners ver te zoeken is.
Ria Janvier
mei 2019
Europese solidariteit is populair
Europese solidariteit is populairder dan het politieke debat doet vermoeden, blijkt uit ons onderzoek.
Frank Vandenbroucke
april 2019
Vlaams gezondheidsbeleid lijdt aan conceptitis
Het kabinet-Vandeurzen heeft zich verloren in de tijdsintensieve bezigheid van beleidsteksten schrijven, werkgroepen samenroepen en studies opzetten.
Mathias Neelen
maart 2019
It's all about solidarity, stupid!
Bart De Wever betreedt een terrein dat de sociaal- en christendemocratische partijelites bewust braak hebben laten liggen.
Peter Thijssen en Pieter Verheyen
november 2018
De aanslag op Het Vertrouwen
Als wantrouwen totaal wordt, is samenwerking en solidariteit tussen mensen onmogelijk.
Kathleen Van Brempt
juni 2018
opinie
De terugkeer van ‘Het Streven’
Je zou bijna denken dat Karl Marx terug is. Komt dit doordat we dit jaar zijn 200e verjaardag vieren? Of is er meer aan de hand?
Johan Heldenbergh
mei 2018
Hoe we grote instellingen zijn gaan wantrouwen
Het energieke verhaal over de participatiesamenleving is tegelijkertijd een somber verhaal over collectieve arrangementen
Evelien Tonkens
februari 2018
Goed doen is geen zaak van links alleen
Als je politiek vervangt door ethiek, dan lijkt het alsof sociale problemen alleen nog kunnen worden opgelost indien de hele samenleving er persoonlijk naar omkijkt.
Ignaas Devisch
februari 2018
Verantwoordelijkheid: niet alleen voor wie zwak staat
Frank Vandenbroucke
september 2017
Hart boven Hard op een kruispunt
Els Hertogen, Raf Pauly, Filip De Rynck, Thomas Swert, Bart Verhaeghe, Guy Van Gyes en Stijn Oosterlynck
april 2017
De prijs voor het nieuwe Vlaanderen
Bieke Verlinden
april 2017
Pleidooi voor generositeit in het vluchtelingenbeleid
Anne Van Lancker
oktober 2016
De Januskop van Europa tegenover vluchtelingen
Anne Van Lancker en Charlotte Vandycke
januari 2016
Wie verdient de steun van onze welvaartsstaat?
Tijs Laenen
december 2015
Hoe krijgen we meer solidariteit tussen generaties?
Danielle Zwarthoed
december 2015
Hoe geraken we voorbij de valse paradox tussen van onderuit en van bovenaf?
Stijn Oosterlynck
december 2015
Hoe genereus zijn we voor migranten en vluchtelingen?
Toon (Antoon) Vandevelde
december 2015
Hoe communiceren over solidariteit?
Eric Goubin
december 2015
Betekent meer diversiteit minder sociabiliteit?
Tim Reeskens
december 2015
edito
Tegen empathie
Wim Vermeersch
maart 2015
Kantelpunt voor onze sociale zekerheid?
Bea Cantillon
januari 2014
Samen voor ons eigen
Jill Coene en Danielle Dierckx
december 2013
De verzorgingsstaat: stevig en gegeerd, maar kwetsbaar
Paul Callewaert, Evelyne Hens en Mark Elchardus
december 2013
De nieuwe beroepsziektes
Paul Verhaeghe
december 2013
Armoede bestrijden: de oplossing ligt bij de mensen zelf?
Frederic Vanhauwaert
december 2013
edito
Voor wie willen we nog betalen?
Wim Vermeersch
juni 2013
Welkom in de netwerksamenleving
Matthias Van Wijnendaele
mei 2013
Waarover socialisten een standpunt zouden moeten hebben.
Jan Blommaert
april 2011
De wereld (niet) links laten liggen
Dirk Van der Maelen en Caroline Gennez
januari 2010
Voor een nieuwe ontwikkelingsagenda
Francine Mestrum
september 2008
Werken aan gelijkheid
Kathleen Van Brempt
mei 2008
Mei '68: libertair elan versus libertarisch proces
Bruno Frère
mei 2008
Internationale solidariteit, staatshervorming en goed bestuur
Eddy Boutmans
maart 2008
Naar meer globale solidariteit in 2008
Bogdan Vanden Berghe
januari 2008
2008: het jaar van de solidariteit
Mieke Vogels
januari 2008
Hulp! Over de problemen van de internationale ontwikkelingshulp
Francine Mestrum
oktober 2007
België en zijn financiën
Freya Van den Bossche
mei 2007
Regionalisering van het werkgelegenheidsbeleid en de werkloosheidsuitkeringen?
Luk Ryckaert
december 2006
edito
Bij de start van een nieuwe ronde staatshervorming
Jean-Marie De Baene
december 2006
edito
Opportuniteit voor solidariteit
Dave Sinardet
januari 2005
Het 'Gents model' of een sterk sociaal beleid
Frank Beke
maart 2004
Solidariteit: variaties op eenzelfde thema
Mia De Vits
januari 2004
Natievorming tegen solidariteit?
Philippe Van Parijs
juni 2003