Abonneer Log in

Excelleren door te segregeren

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 9 (november), pagina 37 tot 41

'Heel wat kwaliteitsindicatoren staan in het rood', heft het Vlaamse bestuursakkoord aan. Men verwijst hiervoor naar de dalende PISA-resultaten voor onder andere leesvaardigheid, wiskundige en wetenschappelijke geletterdheid. Dat de beleidsmakers hierop de aandacht vestigen is terecht. Het onderwijs moet zich de vraag stellen of het op bepaalde sleutelcompetenties wel echt voldoende effectief is. Alleen is de oorzakelijke verklaring – kwaliteitsverlies door te ver doorgeschoten onderwijsvernieuwing – kort door de bocht. De negatieve tendens tekent zich ondertussen ruim anderhalf decennium af. De zogenaamde onderwijsvernieuwingen hiervoor met de vinger wijzen is nogal tendentieus en gemakzuchtig. De dalende trend tekenende zich al af...

Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 9 (november), pagina 37 tot 41