Abonneer Log in

Alle tags

energie

interview
'Zon is de toekomst'
Een bommenwerper vliegt niet op zonne-energie. Het is de fossiele sector die de oorlogen bepaalt.
Aviel Verbruggen
januari 2024
opinie
Waterstof is een hype
De tijd is rijp voor een grondige realitycheck van de Belgische en Europese waterstofstrategieën.
Almut Bonhage
januari 2024
'Ambitieus. Haalbaar. Betaalbaar.' Een realitycheck
De begrippen 'haalbaar' en 'betaalbaar' worden vandaag misbruikt om een écht ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid te ondermijnen.
Karel Pype
januari 2024
Voer een energietaxshift door
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
De meest milieuvriendelijke energievorm voor verwarming en transport wordt beleidsmatig nog steeds economisch ontmoedigd ten opzichte van de fossiele vormen.
Dirk Van Evercooren
juli 2023
Compenseren van de energiefactuur: een tweesnijdend zwaard
Wat als er geen sociaal tarief, BTW-verlaging, cheques of basispakket zou zijn ingevoerd?
Jonas Vanderkelen en Stijn Van Houtven
december 2022
Hartenkreet van een opbouwwerker
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Wat nu gebeurt met de energiecrisis, is ongezien en hallucinant. Mensen zijn in paniek of slapen niet van de onzekerheid. 'Mag ik me ook verwachten aan een jaarafrekening van duizenden euro's'?
Leen Smets
oktober 2022
De energiecrisis van 2022: een perfecte storm
Er is geen magische toverspreuk om de energiecrisis in één beweging te bezweren. Het zal van veel kleine oplossingen moeten komen.
Thijs Van de Graaf
oktober 2022
De politieke knoop van Ventilus
In het voorjaar 2021 vroeg minister Zuhal Demir mij om als intendant het Ventilusproject te deblokkeren. Een aantal feiten op een rij.
Guy Vloebergh
september 2022
Onze energierelatie met Rusland is niet langer houdbaar
De invasie van Oekraïne biedt nieuwe kansen voor de energietransitie. Hernieuwbare energie is minder gevoelig voor geopolitiek.
Moniek De Jong
april 2022
Een levensduurverlenging voor deficitaire communicatie?
Om niet steeds te vervallen in clichés over de kernuitstap, kan het nuttig zijn om met een andere 'bril' naar het maatschappelijk debat te kijken.
Karel Deneckere
april 2022
column
Duurzame transitie als beste wapen tegen Poetin
(column, niet verschenen in het magazine)
We moeten Poetin raken waar het pijn doet. Geen enkele euro mag nog vloeien naar fossiele brandstof investeringen.
Kathleen Van Brempt
april 2022
Deze crisis zal Europees klimaatbeleid maken of kraken
Fit for 55 is geen perfect pakket, maar schuift wel klimaatambities naar voren die onze veiligheid beter beschermen dan een nucleair arsenaal.
Louise Hoon en Karel Pype
april 2022
De ene mens pompt, de andere mens verzuipt
Hopelijk laat de linkerzijde zich niet verleiden door de frames en de mantra's van een conservatieve rechterzijde die de transitie wil vertragen.
Jos Geysels
april 2022
Hoe maken we onze energiefactuur duurzaam én rechtvaardig?
De regeringen hebben al een aantal ingrepen doorgevoerd aan de energiefactuur die op korte termijn de pijn moet verzachten. Maar het werk is nog niet af.
Erwin Cornelis
maart 2022
interview
'Inzake wonen blijft de Vlaamse overheid in gebreke'
Wonen is een grondrecht. De Vlaamse overheid neemt onvoldoende initiatief om dit recht ook effectief waar te maken.
Stefan Goemaere
februari 2022
Hoe 'Fit for 55' een 'laag-koolstof neoliberalisme' voorbereidt
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
'Fit for 55', dat moet zorgen voor de EU-doelstelling om in 2030 de netto‑uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55% te verminderen, betekent nog eens 15 jaar bijkomend neoliberalisme.
Aviel Verbruggen
januari 2022
opinie
Energiesubsidies zijn niet genoeg
Waarom investeren we geen extra middelen in vormen van hernieuwbare energie die potentieel collectief beheerd en gebruikt kunnen worden?
Maïka De Keyzer
november 2021
5 voorstellen om het sociaal energietarief te optimaliseren
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
De oplossing voor de energieprijzencrisis ligt niet voor hand, maar we kunnen energiearmoede verminderen via een aangepast sociaal tarief en een rechtvaardige energietransitie.
Bernard Hubeau
oktober 2021
tot slot
Het welzijnsdividend van elektrische voertuigen
Met elektrische voertuigen krijgen we niet alleen veel zuiverdere lucht en minder broeikasgasemissies, maar ook een veel lager niveau aan omgevingsgeluid.
Dirk Van Evercooren
september 2021
redactie
Bill Gates is gruwelijk selectief
We mogen ons klimaatbeleid niet opofferen aan de Nirvana Fallacy: concrete vooruitgang afwijzen omdat je denkt dat de perfecte oplossing om de hoek schuilt.
Dirk Van Evercooren
april 2021
Welk energielandschap tegen 2025?
Na jaren van stilstandsbeleid zal deze regering voor tientallen jaren haar stempel op het Belgische energielandschap achterlaten.
Joannes Laveyne
november 2020
Energierenovatie for the many
Hoe voorkomen we dat renovatie van het bestaande gebouwenbestand iets wordt voor de few?
Han Vandevyvere
maart 2020
Energie­democratie for the many
Labour wil zes grote energiebedrijven nationaliseren en tegen 2030 een netto nuluitstoot verwezenlijken.
Dries Goedertier
oktober 2019
Koude woningen, koude overheid
De Vlaamse overheid probeert werk te maken van de strijd tegen energiearmoede, maar in de praktijk zien we Mattheüseffecten en valkuilen.
Jill Coene
april 2018
Energie voor morgen en overmorgen
Dirk Meire
november 2017
Uitstelgedrag
Francesca Vanthielen
januari 2017
Hier komen de plannen
Bram Claeys
januari 2017
Onze infrastructuur in eigen handen houden
Dirk Barrez
oktober 2016
Onze energiefactuur ontleed
Pieter Verbeek
maart 2016
Graag rationeel debat over kernuitstap
Erik Laes
oktober 2014
'Inconvenient truths' over fracking en schaliegas
Geert De Cock
februari 2014
interview
'De geesten rijpen te traag'
Jos Delbeke (directeur-generaal Klimaatactie van de Europese Commissie)
december 2012
Hoe energieliberalisering rond de consumenten laten draaien?
Dirk Van Evercooren
november 2012
Meer groene stroom vergt meer dan meer groene stroom
Peter Van Humbeeck en Annemie Bollen
februari 2012
Collectieve aankoop als antwoord op te hoge energieprijzen
Inga Verhaert
februari 2012
Hoezo 'nucleaire rente'?
Aviel Verbruggen en Guido Erreygers
juni 2011
edito
Zullen we het eens over energie hebben?
Dirk Van Evercooren
mei 2011
Solidaire verdeling van groene kosten en baten
Bram Claeys
mei 2011
De olieprijsschok van 2011: voorbode van wat komen zal
Thijs Van de Graaf
mei 2011
Het opgeheven vingertje of de uitgestoken hand?
Paul Tang
februari 2011
100% hernieuwbare energie in 2050
Freya Van den Bossche en Kathleen Van Brempt
februari 2011
Een zichtbare hand, met positieve gevolgen?
Dirk Van Evercooren
april 2010
Aanbevelingen voor een beter fiscaal milieubeleid
Christian Valenduc
december 2009
Zorgen omtrent mondiaal energiebeheer
Dries Lesage
december 2006
Energiebevoorrading achter nieuwe geopolitieke fenomenen
Jan Schaerlakens
oktober 2006
Hoe een fusie de beginselverklaring dwarsboomde
Dirk Van Evercooren
april 2006
Is er een toekomst voor kernenergie in België?
Johan Eyckmans en Guido Pepermans
november 2003
Kernenergie: een feniks met verbrande vleugels
Jef Turf
mei 2002
Een kernvrij België?
Dimitri Mortelmans en Anne Bergmans
april 2002
Elektriciteitssector: veel uitdagingen, maar geen kernuitstap?
Anne Panneels
mei 2001
Voor een radicalere aanpak van het energieprobleem
Willy Coolsaet
februari 2001
Pokeren in de oliekachel
Godfried Jaeken
juli 2000