Abonneer Log in

Alle tags

ruimtelijke ordening

column
De busreiziger betaalt de kost van ruimtelijke verrommeling
(column, niet verschenen in het magazine)
Zou minister Peeters tegen kwetsbare groepen die afhankelijk zijn van een bushalte en de bus ook durven zeggen dat ze moeten stoppen met ‘klagen en zagen’?
Eva Van Eenoo
februari 2024
Stop de verrommeling van de open ruimte
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Het Vlaamse beleidsplan waarin de bouwshift werd aangekondigd, is nu vijf jaar na datum nog steeds niet juridisch van kracht.
Tom Coppens
juli 2023
Wat te doen met de villa's in Brasschaat?
Cohousing is vooral een stedelijk verschijnsel, maar het kan evengoed in villawijken. Het bestaande zwembad wordt dan een gedeelde voorziening.
Herman Lauwers en Wim Van Der Steen
september 2022
Verdubbel de huidig beschermde natuuroppervlakte
Natuur en bos is al sinds de begindagen van de bestemmingsplannen onmiskenbaar het 'ondergeschoven kind' van de Vlaamse ruimteboekhouding.
Peter Lacoere
september 2022
Tereos in Aalst: anomalie in tijd en ruimte
Waarom kreeg de Tereos-fabriek in het centrum van Aalst in 2017 een 'eeuwigdurende' milieuvergunning?
Dieter Janssens
september 2022
Schopt u e-commerce mee naar een duurzaam en innovatief bedrijfsmodel?
97% van alle Belgische webshops zijn micro- of kleine ondernemingen. Shop online, doe het lokaal en via ophaalautomaten.
Marie Desrousseaux
september 2022
Oosterweel, een project van de vorige eeuw
We klikken Vlaanderen vast in een economisch en sociaal ontwikkelingsmodel uit de vorige eeuw.
Wouter Van Dooren
september 2022
Minder kantoren, meer woningen
De kantorenkrimp is geen probleem maar een geschenk voor stadsontwikkeling.
Kristiaan Borret
september 2022
tot slot
Loon in euro, niet in auto
Socialisten zouden zich kunnen herinneren dat de arbeidersbeweging ooit een belangrijke strijd heeft gevoerd tegen het verlonen van werknemers in natura.
Dave Sinardet
september 2022
Hoe we water beter kunnen vasthouden
Er is in Vlaanderen nog weinig plaats om water vast te houden. Wat zijn hefbomen inzake ruimtelijke planning in de strijd tegen droogte?
Steven Broekx
september 2022
Hoe lokale politici het ruimtelijk beleid uithollen
Bij veel lokale besturen is er nog steeds sprake van politiek dienstbetoon. En dan zijn ruimtelijke planners vervelend 'voor wie de vrienden wil plezieren'.
Tristan Claus en Hans Leinfelder
september 2022
Help, iemand eet het landbouwland op!
De klimaat- en biodiversiteitscrisis dwingen landbouwers en ruimtelijk planners nu rond de tafel te zitten.
Kathleen Van de Werf en Mieke Nolf
september 2022
Gidsland Nederland?
Als we iets nauwkeuriger kijken naar de ruimtelijke ordening van Nederland in de laatste decennia, zien we dat ze toch wat minder effectief is dan ze lijkt.
Ries Van der Wouden
september 2022
Eens verkavelen, altijd verkavelen
Op het eerste zicht lijkt verkavelen voor armlastige gemeenten een goede deal, maar ruimtelijk wanordenen zorgt vele tientallen jaren voor een financiële slagschaduw.
Pascal De Decker
september 2022
De weg naar de toekomstbestendige stad
Hoe creëer je waterdoorlaatbare en groene open ruimte in een dichtbebouwde omgeving zoals Brussel?
Oana Bogdan
september 2022
edito
De sluipmoord op de open ruimte
Vlaanderen heeft meer dan 40 jaar autonomie inzake ruimtelijke ordening, maar heeft er niets van terechtgebracht. Hoogtijd voor een doortastend en uitvoerbaar noodplan.
Peter Renard
september 2022
De politieke knoop van Ventilus
In het voorjaar 2021 vroeg minister Zuhal Demir mij om als intendant het Ventilusproject te deblokkeren. Een aantal feiten op een rij.
Guy Vloebergh
september 2022
De Lijn is verloren gereden in een versnipperde regio
De overheid heeft decennialang verspreid wonen getolereerd, zelfs gestimuleerd, maar geeft nu de boodschap dat ze er niet langer een bus kan laten rijden.
Marjolein Hantson en Eva Van Eenoo
september 2022
opinie
De keerzijde van thuiswerken
Thuiswerken is een potentiële boemerang in het gezicht van duurzaam ruimtegebruik.
Eva Van Eenoo
juni 2020
Sluipmoord op de open ruimte
Ruimtelijke ordening werd herleid tot zoveel mogelijk vergunningen afleveren en achterpoortjes wijd openzetten, zodat de uitzondering weer de regel werd en wie geld heeft zijn gang kan gaan.
Guy Vloebergh en Peter Renard
september 2019
Hebben we het gehad met de stad?
Het is geen uitgemaakte zaak dat er in de gewenste samenleving steden zullen zijn, laat staan steden zoals die er vandaag uitzien.
Thomas Vanoutrive
september 2019
Groeten uit de Westhoek
Of de stedelijke agenda van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen bijdroeg aan de opkomst van Vlaams Belang kunnen we niet hard maken. Maar de gelijkenissen zijn wel opvallend.
Tom Coppens en Mieke Nolf
september 2019
Op welke plekken kan je best oud worden?
De totale Vlaamse huisverpleging rijdt dagelijks een kleine 15 keer rond de evenaar.
Pascal De Decker, Emma Volckaert, Elise Schillebeeckx, Brecht Vandekerckhove en Celine Wellens
september 2018
interview
‘Het kapitalisme heeft veel steden gesloten’
Hoe kunnen we opnieuw ‘open’ steden bouwen waar mensen samenleven en om geven?
Richard Sennett
september 2018
De kloof tussen de praktijk en de voornemens dichten
Tom Coppens
januari 2017