Abonneer Log in

Brief aan de minister van Justitie

De partituur van Vivaldi

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 9 (november), pagina 74 tot 77

Waarde minister Van Quickenborne,

We zijn blij dat de Regering wil investeren in Justitie. De begrotingsinjectie die in het vooruitzicht wordt gesteld, stemt hoopvol. Justitie is een complex en vaak onbuigzaam departementVan de waar vele, vaak conflicterende belangen elkaar ontmoeten, en waar al menig minister van Justitie de tanden heeft op kapot gebeten. U staat bekend voor uw doortastendheid, doch u staat voor een zeer grote uitdaging. Wij beperken ons in deze bijdrage tot het kluwen van de straftoemeting en de strafuitvoering.

Op p. 61 van de formateursnota lezen we dat 'alle straffen zullen worden uitgevoerd' endat _'alle mogelijke inspanningen...

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 9 (november), pagina 74 tot 77