Abonneer Log in

Naar een duurzame mobiliteit met een factor 8?

De partituur van Vivaldi

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 9 (november), pagina 55 tot 61

In mijn nieuwste boek Met een factor 8 naar een duurzaam mobiliteitssysteem((1)) geef ik de urgentie aan van het instellen van maatregelen en het veranderen van ons verplaatsingsgedrag om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Als we aan het huidige ritme verder gaan dan zitten we in 2050 met een factor 8 boven de klimaatdoelstelling. Hoog tijd dus om er iets aan te doen! Zonder mijn boek als Bijbel naar voor te willen schuiven, lijkt me dit een mooie toetssteen voor het nieuwe regeerakkoord. Om het geheel wat te structureren heb ik de 8, van factor 8, gebruikt om er een...

Samenleving & Politiek, Jaargang 27, 2020, nr. 9 (november), pagina 55 tot 61