Abonneer Log in

ZOMERREEKS 2020: #BETERnacorona

Volg ons een hele zomer lang, met in juli en augustus elke dag nieuwe bijdragen rond #BETERnacorona

1 jaar corona: tijd om lessen te trekken
De essentiële politieke en maatschappelijke vragen waar de coronacrisis ons toe brengt zijn opnieuw naar de achtergrond verdwenen.
#BETERNaCorona
Een virus op ons bord
Een pandemie als opportuniteit voor korte keten en lokaal voedselbeleid.
Thomas Kuyper
Samen naar een inclusiever taalgebruik
Met een nieuw woord alleen gaan we het niet redden, maar taal is essentieel in het racismedebat.
Kevin De Coninck
De sirene voor het haalbare en het gedroomde
Ik geloof dat we allemaal meer verdienen dan dansen in de ratrace van elke zotte dag.
Geert Six
Blijf in je kot! Maar wat als je geen goed kot hebt?
Het is duidelijk dat voor de Vlaamse regering woningen louter een marktproduct zijn. Het is hoog tijd voor een alternatief woonmodel.
Maxim Veys
Jeugdwerk in tijden van bubbels
Minder planlast en meer subsidies voor het jeugdwerk zou een enorme maatschappelijke winst opleveren.
Rik Röttger
Veranker een verplichting tot langetermijnbeleid in de Grondwet
Elke beleidskeuze moet worden afgetoetst aan een reeks randvoorwaarden die de compatibiliteit aantonen met het collectief langetermijnbelang met 2050-2100 als horizon.
Han Vandevyvere
Een shift naar meer treinverkeer
Hier en daar een nachttrein opnieuw laten rijden is mooi, maar het is niet voldoende. De luchtvaartsector moet grondig worden herdacht en gereguleerd.
Hans Elsen
Gelukkig ben ik niet pessimistisch
Het geeft hoop om mensen te zien vechten voor wat zij denken dat juist is.
Hind Eljadid
Stadsplanning gericht op gezondheid
Enkel met gezonde dorpen en steden als fundering kan een robuust gezondheidssysteem gerealiseerd worden dat in staat is om corona en nieuwe pandemieën te beheersen.
Jens Aerts
Hoe we de identitaire knoop losser kunnen maken
Wordt de islam door het multiculturalisme bevoordeeld?
François Levrau
Back To the Future
Kunnen we voor de economische relance na corona iets leren uit het Belgisch industriebeleid van de jaren 1950 en 1960?
Tomas Wyns
Artificiële intelligentie: ongekende kansen én grote uitdagingen
Hoe zetten we AI optimaal in om mens en machine samen te laten werken in het belang van de mens, dat is de centrale vraag aan de vooravond van de vierde Industriële Revolutie.
Katia Segers
Niemand achterlaten, het kan
De coronacrisis is voor de overheid een herkansing om het tij te keren en iedereen mee te nemen.
Anne Van Lancker en Michel Debruyne
Wij zijn volwaardige Belgen
Geef jongeren met Afrikaanse afkomst meer inspraak in het deklolonisatiedebat.
Sandrine Ekofo
Van een defensief naar een offensief industrieel klimaatbeleid
Het moment is gekomen om te breken met het weinig ambitieuze en asociale beleid van de afgelopen 15 jaar.
Yelter Bollen en Olivier Beys
Ons vaccin tegen de sociale coronacrisis
Tijdens de coronacrisis werden we geconfronteerd met een inhalig patronaat. We hopen nu op een regering die vormgeeft aan een robuuste sociale agenda.
Miranda Ulens
Pleidooi voor een kinderrechtenreflex
De coronacrisis dwingt ons om na te denken over de wijze waarop we omgaan met kwetsbare gezinnen.
Jochen Devlieghere
Lang leve (andere) intercommunales
Infrastructuur in intergemeentelijke handen kan de hardwire zijn voor een duurzame toekomst.
Laura Deruytter
Beter ontsmettingsalcohol van Rubbens dan handgel uit China
Hoe kunnen we in het post-coronatijdperk klimaatbewust consumeren, met respect voor de volgende generaties?
Karine Van Doorsselaer
Nieuwe tijden, nieuwe actievormen
Grote massamanifestaties zullen in 2020 wellicht niet meer kunnen, dus moeten we als klimaatbeweging op zoek naar nieuwe protestvormen.
David Huylebroeck
Sociaal werk op 1,5 meter afstand
Dankzij een stevige portie creativiteit komt het sociaal werk in al haar facetten weer op gang. Maar het blijft een uitdaging om toegankelijk te blijven op niet-digitale manieren.
Lieselotte Van Hoecke
1.5°C versus 1.5 meter
Als de sociale afstand van 1,5 meter ons kan redden van corona, waarom kunnen we dan niet 1,5°C gebruiken als morele plicht om ons te redden voor het leven?
Ignace Schops
Omarm de alleenstaanden
Dit was voor mij de zwaarste periode uit mijn leven, waarin ik plots besefte wat 'alleen' in alleenstaande eigenlijk betekent.
Michelle Ginée
Ouderenzorg uit het verdomhoekje
Laat de ruim 6.200 doden in de woonzorgcentra eindelijk een wake-upcall zijn om radicaal werk te maken van een warme ouderenzorg.
Katrien Vervoort
Neemt corona ons voedsel­systeem op de schop?
De kortstondige opflakkering van boerentrots tijdens corona herinnert ons aan de noodzaak van lokale en weerbare voedselsystemen.
Joeri Thijs
Water voor later
We zullen water veel meer moeten bufferen, beter laten infiltreren en vasthouden in de ondergrond.
Marijke Huysmans
De opbranding van 'gezonde' werkmieren
Ik verlang naar een systeem dat je effectief flexibel laat combineren wat voor jou en je leefomgeving het meest haalbaar én menselijk wenselijk is.
Lynn Formesyn
Weg met ontwikkelings­hulp
Ontwikkelingshulp past niet in een progressieve agenda. Drie voorstellen voor een betere wereld zonder hulp en inmenging.
Jan Orbie
Contouren van een beter Vlaams zorgbeleid
De vermaatschappelijking van de zorg kan slechts een succes zijn wanneer er effectief voldoende middelen voor worden uitgetrokken.
Elisabeth Geenen
Welke toekomst voor de cultuursector?
Corona heeft de waardering voor alles wat kwetsbaar en immaterieel is nog doen toenemen. Maar de heropstart van de cultuursector hangt aan een zijden draadje.
Franky Devos
De herontdekking van de fiets
Meer fietsverkeer. Waarom zijn we er niet eerder aan begonnen?
Wout Baert
De gulden rand van de COVID19 politieke ecologie
Het is vanuit de nieuwe COVID19 sociaal-ecologische dynamiek dat nieuwe progressieve mogelijkheden zich aandienen, maar deze worden geconfronteerd met ongeziene uitdagingen.
Erik Swyngedouw
Leg eindelijk die eerste steen
Bouwpakket voor een beter arbeidsmarktbeleid en een groots huis der sociale zekerheid (zonder koterij).
Kim Bosmans en Jessie Gevaert
Een rechtvaardige toekomst zonder groeiorgie
Waarom zouden we deze crisis niet aangrijpen om de economie te herontwerpen zodat ze minder afhankelijk wordt van groei?
Jonas Van der Slycken
Manifest voor straathoekwerk 2.0
Straathoekwerk is doen en doormodderen, nooit aanmodderen. Maar hoe moet straathoekwerk er uitzien na corona?
Joost Bonte
Reclaim the land
Memoires van een overgangskind (2025-2053)
Steven Vromman
Flatten de armoedecurve
We moeten het effect van corona als ongelijkheidsvirus even hard bestrijden als het eigenlijke gezondheidsvirus.
Dirk Geldof
De langste afstand of de minste weerstand?
Op politiek, sociaal en arbeidsorganisatorisch vlak tast het kleine coronacelletje de grootste structuren aan. We kunnen ons nu behelpen met lapwerk, of kiezen voor vakwerk.
Sem Vandekerckhove
Eerlijk en groen uit de crisis
Het Nederlandse collectief Samen uit de Crisis wil eerlijk en groen uit de coronacrisis komen. Het doet daartoe voorstellen op vijf domeinen.
Samen uit de crisis
Naar een wereldregering én sterke lokale besturen
Vanuit het besef van mondiale onderlinge afhankelijkheid moet solidariteit naar die macroschaal doorgedacht worden, wil een links alternatief nog toekomst hebben.
Rik Pinxten
Corona en klimaat: hoe overleven we een schizofrene houding?
Zowel de klimaatcrisis als de coronacrisis hebben te maken met de structurele weeffouten in onze samenleving.
Toon Colpaert
Voer telewerk in voor alle administratieve taken
Als de coronacrisis iets positief heeft opgeleverd, dan wel het besef dat we het gewone leven te veel in de hoek laten drukken.
Luc Vanneste
Wie zorgt er voor de zorgers?
De samenstelling van het relanceteam geeft weinig hoop dat zorg in de toekomst anders en beter zal worden georganiseerd.
Bieke Purnelle
Postcorona city: stad van capsules
Het bestaan van de stad zoals we die gekend hebben, van 'stedelijkheid' als levenswijze, staat op het spel.
Lieven De Cauter
De strijd van de Mart(h)a’s
Ze zijn jong, links en kwaad. Martha Balthazar en Marta Maes strijden overtuigd voor een betere wereld. Maar er is ook twijfel. ‘Wil ik wel kinderen op deze wereld zetten?’
Wim Vermeersch
Tegen herverkiezingen
Als politici verlamd door de volgende verkiezing het (schijnbare) eigenbelang niet kunnen overstijgen, dan moeten we herverkiezingen maar afschaffen.
Thibaut Renson
Dit is hoe we winnen
Hoe kunnen jij en ik ervoor zorgen dat het beter wordt na corona? Hou zelf actief de hoop hoog en organiseer sociale macht via 'big organizing'.
Koenraad Depauw
Slavoj Žižeks manifest voor een andere wereld
Het boekje Pandemic! kan worden gezien als Žižeks manifest voor een andere wereld na corona. Zijn bijdrage aan #BeterNaCorona, als het ware.
Victor Debeerst
Who cares aan de universiteit?
De coronapandemie en bijhorende lockdown is niet voor iedereen gelijk in de academische wereld. Gender- en andere ongelijkheden dreigen alleen maar te vergroten.
Luce Beeckmans, Valerie De Craene en Anneleen Kenis
Wat als COVID-19 niet de grootste bedreiging is?
De overschrijding van de grenzen van de planetaire draagkracht is veel gevaarlijker dan COVID-19.
Han Vandevyvere
Naar een natuurlijk relanceplan
Een relanceplan is een unieke kans om versneld de transitie in te zetten. Met de Europese Green Deal als blauwdruk.
Walter Rycquart
Een vaccin tegen ongelijkheid
Het basisinkomen kan het vlaggenschip zijn van ons streven naar meer vrijheid en gelijkheid, de bestaansreden van progressieve politiek.
Kristof Calvo