Abonneer Log in

Alle tags

lokaal beleid

Vorm onze gemeentehuizen om tot burgerhuizen
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Gezelligheid kan het historisch lage vertrouwen in democratie verhogen. Dat begint op lokaal niveau, waarbij het Deense concept hygge en het gemeentehuis een centrale rol kunnen spelen.
Jordy Kunnen
juni 2022
Zorgzame Buurten, sociale buurten?
Wouter Beke schuift Zorgzame Buurten als één van de speerpunten van zijn beleid naar voor. Wat zijn de kansen en risico's van dit concept?
Geert Schuermans
februari 2022
We zijn hier allemaal migranten
Steden wijzen de weg voor een samenleving die open en toegankelijk is voor iedereen.
Bruno Meeus, Bas Van Heur en Karel Arnaut
februari 2022
Stedelijk mobiliteitsbeleid: over pionieren en achterblijven
In tegenstelling tot Barcelona en Edinburgh, is Antwerpen niet de inspirerende voorloper voor mobiliteitstransitie in de regio.
Dirk Lauwers
februari 2022
opinie
Krimpen als stedelijke ambitie
Het is op het niveau van de stad dat zal blijken of degrowth meer kan zijn dan een wensbeeld.
Soumaya Majdoub
februari 2022
Kinderen aan de macht
Met wie kunnen kinderen leren om in dialoog te gaan, als ze niet alleen op straat mogen of kunnen?
Gisèle Vervoort
februari 2022
Kan de stad de wereld redden?
Stedelijke beleidsnetwerken bieden nog geen volwaardig alternatief voor het systeem van staten, en er zijn valkuilen.
Sam Taveirne en Ben Derudder
februari 2022
300 lokale motoren van sociale vooruitgang
Lokale besturen geven bij het uittekenen van sociaal beleid het goede voorbeeld aan bovenlokale besturen.
Philippe De Coene
februari 2022
Turnhout: alle bouwstenen zijn aanwezig
De Turnovatoren staat symbool voor de metamorfose die de zelfverklaarde hoofdstad van de Kempen onderging.
Wouter Adriaensen
oktober 2021
Sint-Niklaas: de plannen zijn te mooi om waar te zijn
Het steeds maar goede nieuws wordt op den duur ongeloofwaardig als ze niet genuanceerd wordt door elementen die niet zo zoet zijn in het Land van Waas.
Johan De Vos
oktober 2021
Roeselare: een olympische evaluatie
Voor de midscheepse evaluatie van het Roeselaarse stadsbestuur baseren we ons op de werken van zevenkampster Nafi Thiam.
Tom Verhelst
oktober 2021
tot slot
Partnerruil in het gemeentehuis
Meestal vindt men een zesjarige termijn op lokaal niveau te kort om resultaten te zien, nu worden het vluggertjes.
Geert Mareels
oktober 2021
Oostende: gunstige kentering ingezet
In juni zagen we eindelijk een knik in de kansarmoede-index voor de cijfers uit Oostende.
Kathelijn Vervarcke
oktober 2021
Namen: de schone slaapster wakker geschud
Burgemeester-voorzitter Maxime Prévot wil duidelijk tonen dat de toekomst van Wallonië niet noodzakelijk rood kleurt.
Christophe Deborsu
oktober 2021
Mechelen: bouwen voor de witte middenklasse
Ik heb de gaten tussen de woningen langs de vaart op relatief korte tijd zien dichtgroeien met het ene woningproject naast het andere.
Sarah Wagemans
oktober 2021
Luik: politieke hoogspanning aan de Maas
De rood-blauwe meerderheid zal deze legislatuur wel moeten uitzitten, want de oppositie lijkt niet klaar om de aflossing van de wacht te verzekeren.
Pierre Verjans
oktober 2021
Leuven: een progressief bestuur in een rijke stad
In 2018 stond Mohamed Ridouani voor de 'onmogelijke' opdracht om Louis Tobback op te volgen als burgemeester. De uitdaging is aangegaan.
Walter Pauli
oktober 2021
Kortrijk: post-renaissance zonder grandmaster Q
De stadscoalitie-bis kan niet wegsteken dat het toch wat stroever loopt dan in haar eerste bestuursperiode.
Nicolas Bouteca
oktober 2021
Hasselt: stabiliteit maar weinig bezieling
Hasselt heeft in 2018 de politieke onrust ingeruild voor stabiliteit, maar op een wervend verhaal blijft het drie jaar later nog altijd wachten.
Timmie Van Diepen
oktober 2021
Gent: tussen hamer en aambeeld
Het stadsbestuur knokt, zij het misschien niet hard genoeg en vaak in verspreide slagorde, om zijn pionierspositie te bewaren.
Karel Van Keymeulen
oktober 2021
Genk: beleid met de nadruk op continuïteit
Of de ambitie hoog genoeg is om de precaire situatie op vlak van armoede, activiteitsgraad en ongekwalificeerde uitstroom te keren, zal moeten blijken in 2024.
Fouad Gandoul
oktober 2021
Charleroi: opnieuw werk aantrekken
Het huidige college zet sterk in op stadsvernieuwing in de hoop dat werk en geld vlotter hun weg zullen vinden naar le pays noir.
Pascal Verbeken
oktober 2021
Brussel: er beweegt wat in de hoofdstad
Inzake stedenbouw, ruimtelijke ordening en mobiliteit zit Brussel in een transitie. Moeilijker gesteld is het met de post-corona relance en het gezondheidsbeleid.
Eric Corijn
oktober 2021
Brugge: er is meer dan haven en stedeschoon
Als Brugge meer voor zijn bewoners wil doen, moet het meer voor de buitenstad doen.
Filip Canfyn
oktober 2021
Bergen: rood-groene hoofdstad van Henegouwen
Het huidige schepencollege heeft vooral op het vlak van mobiliteit, energiebeleid en burgerparticipatie heel wat projecten opgestart.
Giuseppina Desimone
oktober 2021
Antwerpen: continuïteit met wat rode rimpelingen
De Bourgondische coalitie ging niet van start op basis van groot onderling vertrouwen. En bijna drie jaar later is dat niet echt gegroeid.
Mark Morren
oktober 2021
Aalst: het Kopenhagen aan de Dender?
Graag meer lef om de privileges van de auto terug te schroeven en meer ambitie om een ruimtelijke langetermijnvisie uit te rollen.
Dieter Janssens
oktober 2021
Hoe goed gaat het met de lokale financiën?
Jan Leroy
november 2015
R.I.P. OCMW
Rudy Coddens
maart 2015